News & Events SK

29.-30. marca 2023 sa zástupcovia USBA a Alkur.sk zúčastnia okrúhleho stola "Klastre stretávajú regióny"

Správy
V dňoch 29. – 30. marca 2023 sa zástupcovia Українсько словацька бізнес агенція - Ukraine Slovak Business Agency - USBA a Alkur.sk zúčastnia okrúhleho stola "Clusters meet regions" v meste Košice (Slovensko).

Podujatie organizuje Európska platforma pre spoluprácu klastrov pod záštitou Európskej komisie a v partnerstve so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Úniou slovenských klastrov a Ukrajinskou alianciou klastrov.

Účasť na okrúhlom stole umožní nadviazať partnerstvá s viacerými ukrajinskými a slovenskými podnikateľskými subjektmi a poslúži aj na ďalšiu propagáciu USBA.