News & Events SK

Začiatok spolupráce medzi spoločnosťami USBA a SIDCON

Správy
Tím Ukrainian Slovak Business Agency (USBA) pozval do svojej kancelárie Jurija Kohuta, generálneho riaditeľa ukrajinskej poradenskej spoločnosti SIDCON, aby predniesol prezentáciu o podnikovej bezpečnosti a ponúkol spoluprácu.

Osobitné slová vďaky patria Olenke Tkačenko, zástupkyni riaditeľa spoločnosti SIDCON (ktorá sa k nám pripojila online z Kyjeva), ako aj našim kolegom za technickú podporu.

SPOLUPRACUJEME!!!