News & Events SK

Legalizácia ukrajinského podnikania na Slovensku

Správy
Chápeme okolnosti a podmienky, v ktorých sa Ukrajinci ocitli v Slovenskej republike. Podnikatelia boli nútení opustiť svoje podnikanie na Ukrajine a začať podnikať od nuly. A oficiálny prechod na legálne podnikanie si vyžaduje určitý čas. Dnes mnohí ľudia poskytujú služby, napríklad kadernícke, doma. Tieto typy podnikania však už monitoruje slovenská polícia.

Chceli by sme zdôrazniť, že Ukrajinsko-slovenská obchodná agentúra (USBA) nepodporuje nelegálnu prácu na Slovensku. A chceme pomôcť ukrajinským podnikateľom urobiť prvé kroky k tomu, aby začali pracovať na seba oficiálne. Za týmto účelom sme zorganizovali webinár s názvom "Čo potrebujú Ukrajinci, aby mohli na Slovensku pôsobiť ako individuálny podnikateľ (po slovensky "živnostník")".