News & Events SK

13.10. 2022 | Účasť na podujatí Rady exportérov SR "Povojnová obnova Ukrajiny"

Podujatia
Dňa 13. októbra 2022 sa zakladatelia Ukrajinsko-slovenskej obchodnej agentúry Aľona Kurotová, Dmytro Konyšev a Marián Neradný zúčastnili na špeciálnom podnikateľskom podujatí Rady exportérov SR, partnerskej organizácie, s názvom "Povojnová obnova Ukrajiny", kde predstavili ciele, úlohy a poslanie Ukrajinsko-slovenskej obchodnej agentúry.