News & Events SK

Stretnutie so zástupcami iniciatívy Mier Ukrajine

Podujatia
Tím USBA sa stretol so zástupcami iniciatívy Mier Ukraine, aby prediskutovali možnosti spolupráce pri realizácii myšlienky financovania/sponzorovania nákupu vojenského vybavenia v Českej republike a na Slovensku pre Ukrajinu (najmä odmínovacích strojov Bozhena).