News & Events SK

Dňa 27.10.2022 sa začala nová stránka našej činnosti na Slovensku

Správy
Priatelia, kolegovia, partneri!

Dňa 27.10.2022 sa začala nová stránka našej činnosti na Slovensku - spolu s obchodnými partnermi Aljona Kurotova a Mariánom Neradným sme uskutočnili prezentáciu nami vytvorenej Українсько словацька бізнес агенція - Ukraine Slovak Business Agency - USBA, prezidentom ktorej bude - Dmitrij Konyšev.

Toto združenie získalo podporu na úrovni Vlády SR a Ministerstva zahraničných vecí SR, ako aj od slovenskej podnikateľskej sféry. Dva hlavné ciele agentúry sú: dnes - pomoc ukrajinskému biznisu na Slovensku, zajtra - slovenská pomoc pri povojnovej obnove Ukrajiny.