News & Events SK

Slovenský trh je pre mnohých ukrajinských vývozcov "terra incognita"

Podujatia
Nevyprovokovaná a neoprávnená vojna Ruska proti Ukrajine spôsobila nielen hrôzy v podobe strát na ľudských životoch a zmrzačených osudov miliónov Ukrajincov, ale aj zničenie infraštruktúry, podnikov a celého ukrajinského hospodárstva.

Preto okrem zabezpečenia podpory Ukrajiny zahraničnými partnermi v oblasti dodávok zbraní, humanitárnej pomoci a pomoci ukrajinským krajanom, ktorí sú nútení odísť do zahraničia, je jednou z priorít Ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny zvýšenie ukrajinského exportu a rozšírenie prítomnosti ukrajinských spoločností na zahraničných trhoch, čo je dôležitým nástrojom na stimuláciu ukrajinskej ekonomiky ako celku.

Slovenský trh je pre mnohých ukrajinských vývozcov "terra incognita", ale aureola neznáma sa postupne rozptyľuje a otvára nové obchodné perspektívy.

Dnes som mal možnosť hovoriť so zástupcami Ukrajinsko-slovenskej rady pre spoluprácu a rozvoj (USCCD) a Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry (USBA), ktoré pôsobia na slovenskom trhu a podporujú bilaterálne vzťahy medzi Ukrajinou a Slovenskom v obchodnej a hospodárskej oblasti.

Diskutovali o možných oblastiach spolupráce medzi veľvyslanectvom a týmito podnikateľskými združeniami a zhodli sa na potrebe zintenzívnenia spolupráce medzi ukrajinskými a slovenskými podnikateľskými subjektmi. Udržateľné a silné väzby medzi našimi podnikateľmi sú absolútnou zárukou úspešného a rýchleho oživenia Ukrajiny po našom blížiacom sa víťazstve!