News & Events SK

USBA vstúpila do verejného priestoru !!!

Správy
Priatelia, kolegovia, partneri!

Naša Ukrajinsko-slovenská biznis agentúrá (USBA), ktorú nedávno vytvorili takí silní ukrajinskí a slovenskí podnikatelia ako Aljona Kurotova, Oleg Krystiuk, Marián Neradný, s podporou slovenských úradov, vstúpila do verejného priestoru. Môžete nám zablahoželať!