News & Events SK

Business Forum Business Upgrade 2023 Bratislava

Podujatia
Tím Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry (USBA) sa zúčastnil na podnikateľskom fóre Business Upgrade 2023 Bratislava a vystúpil s príspevkom na tému "Problémy ukrajinských podnikateľov na Slovensku a spôsoby ich riešenia, ktoré navrhuje Ukrajinsko-slovenská podnikateľská agentúra". Osobitné poďakovanie patrí organizátorom podujatia - ukrajinsko-európskemu podnikateľskému hubu BBN a jeho vedúcej Darji Didkovskej, ako aj jeho splnomocnenej zástupkyni na Slovensku Elene Frankovskej.