News & Events SK

Ukončenie vzdelávacieho projektu "Slovenský jazyk pre užhorodských študentov"

Podujatia
Ukraine Slovak Business Agency -USBA sa dnes zúčastnila na stretnutí pri príležitosti ukončenia projektu Jazykovej školy iCan Slovenčina pre užhorodských študentov, ktoré sa konalo v mestskej verejnej knižnici.

Pripomíname, že bezplatné kurzy slovenského jazyka od jazykovej školy iCanSchool pre užhorodských školákov, vrátane presídlených detí, prebiehali od februára a predchádzalo im memorandum o spolupráci medzi Mestským úradom v Užhorode a Ukrajinsko-slovenskou podnikateľskou agentúrou (USBA).