News & Events SK

7.11.2022 | Účasť na Ukrajinsko-slovenskom podnikateľskom forume v Užhorode

Podujatia
Dňa 7. novembra 2022 sa členovia Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry (Marián Neradný, Oleg Kristiuk a ďalší) zúčastnili na Ukrajinsko-slovenskom podnikateľskom fóre v Užhorode, ktoré sa konalo pod záštitou podpredsedníčky vlády Ukrajiny Olhy Stefanishynovej a ministra hospodárstva Slovenskej republiky Karela Hirmana.

Naši splnomocnení zástupcovia uskutočnili značný počet zaujímavých a perspektívnych stretnutí s podnikateľmi z Ukrajiny a Slovenska. Osobitnú pozornosť venovali kontaktom s našimi priateľmi - poradcami predsedu vlády SR Eduardom Burasom a Miroslavom Denci, diplomatkou Soňou Krajčovou a ďalšími.