News & Events SK

Milí priatelia z Rotary klubu "Charkovská renesancia"!

Správy
Milí priatelia z Rotary klubu "Charkovská renesancia"!

V mene Ukrajinsko-slovenskej obchodnej agentúry by som vám chcel zablahoželať k založeniu vášho klubu.

Vieme, že v priebehu rokov Rotary ovplyvnilo životy miliónov ľudí na celom svete. Členovia Rotary organizovali kampane na boj proti epidémiám, zlepšenie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, ako aj na zlepšenie infraštruktúry a životného prostredia.

Okrem toho však Rotary podporuje aj diplomaciu a medzikultúrny dialóg.

Dúfame, že naša Ukrajinsko-slovenská obchodná agentúra a Rotary klub "Charkovská renesancia" budú môcť nájsť spoločné záujmy a spolupracovať na rôznych projektoch.

S úctou Dmytro Konyshev, prezident Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry - USBA a Alona Kurotová Alkur.sk