News & Events SK

Prezident USBA sa zúčastnil na siedmom slovensko-ukrajinskom odbornom fóre

Podujatia
Prezident USBA Dmytro Konyshev sa zúčastnil na siedmom slovensko-ukrajinskom expertnom fóre, ktoré zorganizovali naše partnerské organizácie - Slovak Foreign Policy Association та Foreign Policy Council "Ukrainian Prism".

Na podujatí bol predstavený projekt Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry - Ukraine Slovak Business Agency (USBA) - organizácie, ktorá by sa mala stať ďalším nástrojom pomoci Ukrajine (ukrajinskému biznisu) dnes a povojnovej obnove Ukrajiny zajtra!