News & Events SK

Zúčastnili sme sa ďalšieho podujatia na pomoc ukrajinskému podnikateľskému sektoru na Slovensku

Podujatia
Tím Ukraine Slovak Business Agency - USBA sa zúčastnil na okrúhlom stole o perspektívach slovenskej ekonomiky a podnikateľského prostredia. Upozornili sme najvyšších predstaviteľov slovenského hospodárskeho sektora na problémy, s ktorými sa stretávajú ukrajinskí podnikatelia!