News & Events SK

Memorandum o spolupráci s mestskou radou Kyjeva

Správy
Dňa 15. februára 2023 som (ako prezident Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry (USBA)) a Oleh Krystiuk (ako spoluzakladateľ USBA) podpísali Memorandum o spolupráci s Mestskou radou Kyjeva v online formáte. V mene ukrajinskej strany memorandum podpísal Volodymyr Bondarenko, zástupca primátora a tajomník Mestskej rady Kyjeva.

Ďakujeme za zaujímavú diskusiu a spoločné zásady budúcej spolupráce. Tešíme sa na plodnú spoluprácu v obchodnej, humanitárnej a kultúrnej oblasti. Osobitné poďakovanie patrí Ksenii Semenovej (v Kyjeve) a Oleksandrovi Plotnickému (v Bratislave) za organizačnú a technickú pomoc pri organizovaní online stretnutia a podpise memoranda.

Facebook Дмитро Конишев