News & Events SK

Výsledky roka a plány do budúcnosti

Podujatia
Na našom Vianočnom stretnutí, ktorého mottom bolo "výsledky roka a plány do budúcnosti" sme po prvý krát rozdali aj ocenenia Podporovateľ roka , ktorými by sme chceli poďakovať našim hlavným partnerom za ich pomoc a podporu . Toto ocenenie udelili tri organizácie , ktoré sa zaoberajú pomocou Ukrajine a každá z nich si si vybrala práve toho svojho Naj podporovateľa/

Nadácia AK ocenila titulom Podporovateľ roka Gabriela Beera ako aj celú Nadáciu EPH za financovanie tlače série učebníc slovenského jazyka pre deti cudzincov – odídencov. Ako mnohokrát predtým aj teraz sa ukázalo, že spoliehať sa na štát v krízovej situácií sa neoplatí a tak sa len vďaka veľkorysej pomoci Nadácie EPH podarilo v krátkom čase vytlačiť a dať do obehu dnes tak potrebné učebnice pre malých ukrajinských odídencov a pomôcť im tak rýchlejšie sa adaptovať v ich novom domove. Aj v ich mene tak ešte raz ďakujeme.

Od MALnS prevzala tento titul Janka Palenčárová ako zástupkyňa spoločnosti Penta Hospitals, ktorá nám od začiatku vojnového konfliktu aktívne pomáhala zabezpečiť lieky a medicínsky materiál pre ukrajinské nemocnice či už formou finančného daru ale aj darovaním samotných liekov. Pred vojnou sme vždy v rámci tejto skupiny oceňovali profesionalitu na všetkých stupňoch a dnes môžeme oceniť aj ich ochotu a pripravenosť pomôcť v núdzi.

USBA je síce pomerne nová organizácia ale aj napriek tomu už má za sebou niekoľko úspešných podujatí, ktoré preukazujú jej aktuálnosť a potrebu. Za svojho podporovateľa roka si USBA jednoznačne zvolila pána Eduarda Buraša – poradcu premiéra pre cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou. Pán Buraš je od počiatku vojny na Ukrajine jednou z najvplyvnejších a najrešpektovanejších osobností pomáhajúcich ako samotnej Ukrajine tak aj všetkým, ktorí chcú pomáhať a za tento svoj postoj si toto ocenenie určite zaslúži.

Záverom ešte poďakovanie všetkým, ktorí síce ocenenie nedostali ale bez ich pomoci a podpory by sme nedokázali pomáhať ani my . Za mnohých mi dovoľte menovať aspoň niektorých :

  • 365 banka
  • Up Dejeuner
  • Nadacia mesta Bratislavy
  • Úsmev ako dara tu menovite Radko Dráb a Lenka Varcholová
  • Developium
  • Heneken Group
  • Agroland Ipeľ
  • Webglobe
  • LPP Slovakia
a mnoho ďaľších.