News & Events SK

USBA sa zúčastnila na okrúhlom stole "Clusters meet regions"

Podujatia
V dňoch 29. - 30. marca 2023 som sa ako prezident Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry (USBA) a Oleksandr Plotnickij (ako viceprezident USBA) zúčastnili na okrúhlom stole Clusters Meet Regions v Košiciach na Slovensku.

Podujatie zorganizovala Európska platforma pre spoluprácu klastrov pod záštitou Európskej komisie a v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Úniou klastrov Slovenska a Ukrajinskou klastrovou alianciou.

Účasť na okrúhlom stole nám umožnila nadviazať partnerstvá s viacerými ukrajinskými a slovenskými podnikateľskými subjektmi a prispela k ďalšej propagácii Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúry.

Facebook Дмитро Конишев