News & Events SK

27.10.2022 | Obchodná konferencia: "Potenciál ukrajinsko-slovenskej spolupráce: výzvy a príležitosti"

Podujatia
Dňa 27. októbra 2022 sa v Bratislave uskutočnila konferencia "Potenciál ukrajinsko-slovenskej spolupráce: výzvy a príležitosti". Podujatie zorganizovala Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s Ukrajinsko-slovenskou obchodnou agentúrou.

Konferencia bola venovaná diskusii o otázkach pomoci ukrajinským podnikateľom v súčasnosti a podpore povojnovej obnovy Ukrajiny v budúcnosti. K téme vystúpili generálny riaditeľ SARIO Robert Šimončič, poradca predsedu vlády SR Eduard Buráš a predseda Rady exportérov SR Lukáš Parízek.

Na podujatí sa zúčastnilo množstvo zástupcov ukrajinských a slovenských podnikov, ktorí sa osobne alebo online podelili o svoju víziu dočasného presunu výrobných, obchodných alebo servisných firiem z Ukrajiny na Slovensko.

Samostatná časť podujatia bola venovaná novovzniknutej Ukrajinsko-slovenskej podnikateľskej agentúre.