News & Events SK

Poďakovanie od charitatívnej nadácie "Sme s Ukrajinou"

Správy
Charitatívna organizácia "Sme s Ukrajinou" plní funkciu získavania finančných prostriedkov a humanitárneho tovaru od zahraničných a domácich partnerov na účely ďalšieho cieleného dodávania potravín, liekov a základných potrieb konečným užívateľom v "horúcich" oblastiach našej krajiny.

V rámci spolupráce, ktorá sa začala v roku 2022 medzi Ukrajinsko-slovenskou obchodnou agentúrou (USBA) a charitatívnou organizáciou "Sme s Ukrajinou", nám vaša organizácia poskytla možnosť poskytnúť humanitárnu pomoc (najmä zdravotnícke pomôcky, lieky a iný zdravotnícky materiál) za účelom ich následného transferu do konkrétnych nemocníc/kliník a vojenských jednotiek Ukrajiny. Využili sme charitatívnu pomoc v súlade s jej účelom tým, že sme ju ako príjemca poskytli príslušným inštitúciám v Charkove a Charkovskej oblasti.
Tieto prostriedky boli použité najmä na materiálnu podporu a riadne fungovanie Regionálnej klinickej úrazovej nemocnice, neziskového mestského podniku Charkovskej oblastnej rady, Saltivske Shosse 266, Charkov, budova 266, korp. В.

Vaša pomoc je veľmi užitočná a včasná, sme veľmi radi, že máme v Slovenskej republike takých spoľahlivých priateľov!

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o pokračovanie vo Vašej charitatívnej činnosti a o pokračovanie v dodávkach zdravotníckych a hygienických výrobkov pre komunitu Charkovskej oblasti.

Tešíme sa na Vašu pomoc a podporu!