ČLENSTVO

v Ukrajinsko-Slovenskej Biznis Agentúre
USBA
členstvo
Členstvo v agentúre je dobrovoľné.

Členom agentúry môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami agentúry, prispieva k napĺňaniu účelu agentúry a rešpektuje predmet činnosti agentúry.
ŽIADOSŤ
o pripojenie
k Ukrajinsko-Slovenskej Biznis Agentúre
Kliknutím na tlačidlo súhlasíte so spracovaním osobných údajov a súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov