SLUŽBY

Ukrajinsko-Slovenskej Biznis Agentúry
POMOC
pre ukrajinský biznis
na Slovensku
Chcete otvoriť/presunúť
(vrátane možnosti dočasného presunu spôsobeného vojnou) Váš biznis z Ukrajiny na Slovensko, no neviete ako?

My Vám v tom pomôžeme!
RELOKÁCIA
Poskytujeme pomoc a komplexnú podporu ukrajinským podnikateľom na Slovensku pri presune / relokácii biznisu, hľadaní nových podnikateľských nápadov, investičných príležitostí, obchodných partnerov a odbytových trhov, ako aj výrobných a obchodných priestorov, nehnuteľností, personálu a pod.
PORADENSTVO
Radíme a pomáhame riešiť otázky a problémy v oblasti legislatívy, daní, colného režimu, certifikácie, účtovníctva a pod. v Slovenskej republike.
FINANCIE
Poskytujeme podporu pre ukrajinské podnikanie na Slovensku získavaním štátnej podpory, štátnych programov a štátnych prostriedkov zo slovenskej strany ako aj z finančných mechanizmov Európskej únie.
Konkrétnu požiadavku konkrétneho ukrajinského podniku, spoločnosti alebo firmy vybavíme prevodom na jedného z našich členov (v závislosti od príslušnej špecializácie a profilu činnosti).

Ako výhradný realizátor požiadaviek ukrajinského zákazníka vystupuje slovenská spoločnosť ALKUR s.r.o., ktorá je zakladateľom Ukrajinsko-slovenskej biznis agentúry.
POMOC
pre slovenský biznis
na Ukrajine

Vidíte na Ukrajine napriek vojne obchodné alebo investičné príležitosti?

Chcete sa podieľať na rekonštrukcii a obnove Ukrajiny?

Chcete pomôcť konkrétnym sféram a odvetviam ukrajinskej ekonomiky?


My Vám v tom pomôžeme!

Sme schopní poskytnúť kompletný rad služieb súvisiacich s realizáciou podnikateľského nápadu na Ukrajine vo všetkých jeho fázach:
1
Organizačné a investičné poradenstvo
2
Účtovné, mzdové, audítorské a finančné služby
3
Právne služby
4
Služby prekladateľov
5
Sprostredkovanie v zamestnaní
6
Vyhľadávanie nehnuteľností
7
Jazyková škola iCan: ukrajinský a ruský jazyk
Uvedené služby vieme poskytnúť sami alebo prostredníctvom overených a renomovaných partnerov na Ukrajine
ŽIADOSŤ
o získanie ďalších informácii
o službách Ukrajinsko-Slovenskej biznis agentúry
Kliknutím na tlačidlo súhlasíte so spracovaním osobných údajov a súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov