Športovo-spoločenský projekt #PohybSpaja, ktorý sa na Slovensku realizuje od začiatku leta, podporili viaceré verejné organizácie – Nadácia Alony Kurotovej, Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku, Activity Point a iné. Všetci vlastne pôsobili ako spoluzakladatelia a ako organizátori projektu #PohybSpaja.

Pokiaľ ide o podnikateľské kruhy, Ukrajinsko-slovenská biznis agentúra sa rozhodla jednoznačne podporiť spomínaný projekt.

Dmytro Konyshev, prezident organizácie, vysvetľuje, prečo je to dôležité pre USBA. Časy, keď sa imidž úspešného podnikateľa spájal s tučným mužom s obrovským bruchom, cigaretou v zuboch a fľašou drahej wisky v rukách, sú podľa neho už dávno za nami. Dnešný podnikateľ je človek, ktorý vedie zdravý životný štýl, športuje, zdravo sa stravuje atď. Ak sa skôr problémy medzi obchodnými partnermi riešili v reštaurácii pri spoločnom pití alkoholických nápojov, dnes sa pomerne často dohody medzi podnikateľmi uzatvárajú po spoločnom tenise, golfe, spoločnom behu či plávaní v bazéne.

Tento moderný trend už dávno chápu popredné svetové spoločnosti, a preto veľkí hráči ako Microsoft či IBM investujú obrovské peniaze do športu a jeho podpory, pričom pôsobia ako sponzori či mecenáši jednotlivých športovcov či športových súťaží všeobecne.

Práve z týchto dôvodov sa Ukrajinsko-slovenská biznis agentúra rozhodla pripojiť k podpore projektu #PohybSpaja a aktívne sa podieľať na jeho realizácii.

So základnou myšlienkou projektu súvisí aj ďalší veľmi dôležitý aspekt.
Je ním zjednotenie ľudí, harmonické prelínanie myšlienok, cieľov a emócií dvoch národov - ukrajinského a slovenského - ktoré je zakotvené v spolupráci a vzájomnej podpore.

Ukrajinsko-slovenská biznis agentúra vznikla s cieľom zjednotiť podnikanie dvoch krajín – Ukrajiny a Slovenska, ich vzájomnú pomoc a podporu, hľadanie nových obchodných partnerov, nové príležitosti pre ukrajinské a slovenské podnikanie, nové odbytové trhy a pod.

A preto je celkom logické a prirodzené, že USBA podporuje spájanie ľudí v rámci projektu #PohybSpaja.


Podľa prezidenta organizácie Dmytra Konysheva budú dnes Ukrajinci potrebovať pomoc na všetkých frontoch – politickom, ekonomickom, vojenskom, kultúrnom, športovom. A existuje aj pomoc v rámci projektu #PohybSpaja – pomáha Ukrajincom uvedomiť si, že nie sú sami, že ich priatelia – Slováci sú v Bratislave nablízku a že šport a pohyb sú mostom, ktorý spája naše dva národy.