V Poprade sa konal zaujímavý workshop, na ktorý sme s kolegom poradcom PV Eduardom Burašom prijali pozvanie a ktorý bol zameraný na hľadanie nových "foriem a príležitostí pre slovensko - ukrajinskú spoluprácu", Organizoval ho Slovak Smart City Claster v spolupráci s USBA (Ukrajinsko Slovenská Biznis Agentúra) s diskusiou o otázkach rozvoja medziregionálnej spolupráce, možnostiach relokácie UA podnikateľských subjektov na územie Slovenskej republiky a vytvárania pracovných príležitosti, zapojenia sa podnikateľských subjektov do povojnovej obnovy Ukrajiny v budúcnosti, spolupráce v oblasti zdravotníctva a školstva – vrátane zapojenia vedeckého prostredia, mimovládneho sektora a regionálnych elít.

Podujatia sa zúčastnilo viacero zaujímavých hosti podnikateľov i zástupcov akademickej obce, zástupcovia samosprávy, novozvolený podpredseda PSK, Prešovská RK SOPK, STU Bratislava.


Témami stretnutia bolo:

* relokácia podnikov na Ukrajine

* školstvo

* zdravotníctvo

* aktuálna situácia na Ukrajine

* doprava, situácia na HP s Ukrajinou, financie, podnikateľské prostredie a spolupráca.


Organizátorom ďakujem za pozvanie a všetkým prajem veľa síl a hlavne veľa zdravia pri realizácií ich podnikateľských plánov.